Rhan 1

Trafod bwyd a diod

       

Ces i un wisgi           MP3
Ces i ddau wisgi           MP3
Ces i dri wisgi MP3
Ces i bedwar wisgi MP3