Rhan 5

Deialog/   (ar y ffôn)

Ffred: Sandra, sut dych chi heddi? MP3
Sandra: Pam wyt ti’n dweud "chi"? MP3
Ffred: Mae’n flin ’da fi, sut wyt ti? MP3
Sandra: Iawn.  Gest ti amser da nos Sadwrn? MP3
Ffred: Do.  Cawson ni bryd o fwyd hyfryd, on’d do fe. MP3
Sandra: Beth am gwrdd eto rhywbryd? MP3
Ffred: Iawn.  Ar ôl y dosbarth Cymraeg, falle. MP3