Rhan 1

Mynegi meddiant  - 

Pwy sy biau hwn?   MP3
Fi sy biau hwn MP3
Fi sy biau hon MP3
Fi sy biau hwnna MP3 Ti sy biau’r beiro ’na?      MP3
Fi sy biau honna MP3 Ti sy biau’r fflasg ’na? MP3
Fi sy biau’r rhain MP3 Ti sy biau’r daflen ’na? MP3
Fi sy biau’r rheina MP3 Ti sy biau’r ymbarél ’na? MP3