Rhan 3

Dyddiadur Sandra MP3
Roedd e’n ddiwrnod rhyfedd heddiw. MP3
Des i o hyd i rywbeth wrth olchi trowsus Ffred: MP3
dau docyn i weld ffilm yn Aberystwyth. MP3
Dw i’n gwybod taw Ffred sy biau nhw, achos dyna pryd aeth e gyda’r dosbarth i Aberystwyth. MP3
Gobeithio bod esboniad da ’da fe, neu bydd e mewn trwbwl. MP3
Mae’r babi’n cicio heddiw, MP3
a dw i’n meddwl y rhoia i gic i’w dad e pan ddaw e nôl o’r dosbarth nes ymlaen.. MP3
Ta beth, dim llawer o wythnosau i fynd nawr. MP3