Rhan 1 

Estyn derbyn a gwrthod gwahoddiad -

Swper Nos Sadwrn 8.30 p.m.
Ddewch chi draw nos Wener?        MP3
Ddoi di draw nos Sadwrn? MP3
Ddoi di draw nos Sul? MP3
Ddoi di draw nos Lun? MP3
Do’ i, os galla i MP3
Mae’n flin ’da fi, ond alla i ddim. MP3
Diolch am y gwahoddiad MP3
Diolch am y cynnig MP3
Ddo’ i ddim ar fy mhen fy hunan         MP3