Rhan 2

Parti Penblwydd Nos Sadwrn 6.00 pm
Beth am Ffred? MP3
Ddaw e ddim ar ei ben ei hunan MP3
Beth am Sandra? MP3
Ddaw hi ddim ar ei phen ei hunan MP3
Ddown ni ddim ar ein pen ein hunain MP3
Ddôn nhw ddim ar eu pen eu hunain MP3