Rhan 3

Dyddiadur Ffred MP3
Ffred!  Rwyt ti’n athrylith! MP3
Roedd Sandra wedi cael gafael ar ddau docyn sinema ym mhoced fy nhrowsus i neithiwr. MP3
Do’n i ddim yn moyn iddi wybod taw gyda Myfanwy y bues i i weld y ffilm. MP3
Dwedais i mod i wedi bod i weld ’Hedd Wyn’ gydag un o’r dysgwyr eraill. MP3
Chwarae teg i Sandra, roedd hi’n fy nghredu i, MP3
yn enwedig ar ôl i fi roi gwahoddiad iddi ddod i barti diwedd tymor y dosbarth Cymraeg nos Wener nesa, ar ôl yr arholiad. MP3