Rhan 3

Deialog   - 

Ffred: Ddoi di i’r parti erbyn chwech? MP3
Sandra: Dof.  Bydda i’n barod erbyn hynny. MP3
Ffred: Mae’n flin ’da fi, ond rhaid i fi hastu. MP3
Sandra: Pryd mae’r arholiad yn dechrau? MP3
Ffred: Am chwarter wedi naw.  Mae’r cyfweliad llafar am dri. MP3
Sandra: Pob lwc cariad, a gwela i di heno. MP3