Rhan 1 

Dweud beth dych chi i fod i’w wneud

Beth dych chi i fod i’w wneud? MP3
           
’Dyn ni i fod i weithio MP3 Wyt ti i fod yma? MP3
’Dyn ni i fod i ymarfer MP3 Wyt ti i fod i fynd? MP3
’Dyn ni i fod i adolygu MP3 Wyt ti i fod i alw? MP3
’Dyn ni i fod i siarad Cymraeg MP3 Wyt ti i fod i ofyn? MP3