Rhan 2

 

Dych chi’n meddwl y byddwn ni’n rhugl?     MP3
Dych chi’n meddwl y bydd cwrs arall? MP3
Dych chi’n meddwl y bydd Ffred a Sandra’n hapus? MP3
Dych chi’n meddwl y daw’r tiwtor yn ôl y flwyddyn nesa? MP3