Rhan 3

Deialog (ar y ffôn) 

Sandra: Ffred!  Ti sy ’na? MP3
Ffred: Cariad!  Ble wyt ti?  Mae’r parti newydd ddechrau! MP3
Sandra: Gwranda, alli di ddod adre.... MP3
Ffred: Ond ’dyn ni’n moyn dathlu diwedd y cwrs a’r arholiad.... MP3
Sandra: Dere adre nawr, neu bydd brawd bach Bendigeidfran wedi dod i’r byd ar garped y gegin! MP3
Ffred: Nefoedd!  Bydda i ’na mewn chwinciad. MP3