Rhan 7

Deialog/

Sandra: Sut aeth y dosbarth, Ffred? MP3
Ffred: Iawn, ond roedd y ’stafell yn rhy oer. MP3
Sandra: Mae hi’n oer heddiw, on’d yw hi? MP3
Ffred: Ac roedd y traffig yn ofnadwy ar y ffordd. MP3
Sandra: Oedd, roedd hi’n brysur iawn yn y dre. MP3
Ffred: Bydd hi’n bwrw glaw cyn bo hir hefyd. MP3
Sandra: Bydd, siwr o fod. MP3
Ffred: Sandra, beth yw "miserable" yn Gymraeg? MP3