Rhan 4 

Oes munud ’da ti? MP3
Oes ots ’da ti? MP3
Oes pen tost ’da ti? MP3
Oes newid ’da ti? MP3
       

Roedd problem ’da fe                        MP3
Roedd problem ’da hi MP3
Roedd problem ’da nhw MP3
Roedd problem ’da ni MP3