Rhan 5

Deialog/

Ffred: Oes aspirin ’da ti? MP3
Sandra: Pam?  Beth sy’n bod? MP3
Ffred: Mae pen tost ’da fi ar ôl y dosbarth. MP3
Sandra: Does dim aspirin ’da fi.  Dere i gael cwpaned o de. MP3
Ffred: Syniad da.  Ond does dim arian ’da fi. MP3
Sandra: Paid becso.  Mae digon ’da fi. MP3