Rhan 2

Beth dych chi’n moyn i swper? MP3
Beth wyt ti’n moyn i swper? MP3
Beth dych chi’n moyn i frecwast? MP3
Beth dych chi’n moyn i de? MP3
Beth dych chi’n moyn i ginio? MP3
Dw i’n moyn bwyd MP3
Dw i’n moyn rhywbeth ysgafn MP3
Sa i’n moyn dim byd MP3
Sa i’n moyn swper MP3

Lico a moyn