Rhan 3

Diddordebau

Beth yw’ch diddordebau chi? MP3
     
Dw i’n hoff o ganu      MP3
  Dw i’n hoff o weithio yn yr ardd MP3
Dw i’n hoff o gymdeithasu MP3
Dw i’n hoff iawn o nofio MP3
Dw i’n hoff iawn o ddysgu Cymraeg MP3