Uned Naw

A finne MP3 llaeth MP3
brecwast MP3 eisiau MP3
bwyd MP3 moyn MP3
cacen MP3 nofio MP3
cacennau [cacs] MP3 os gweli di'n dda MP3
canu MP3 os gwelwch yn dda MP3
cinio MP3 pwysau MP3
colli MP3 rhywbeth MP3
cymdeithasu MP3 siwgr MP3
diddordeb(au) MP3 te MP3
dim ond MP3 trïal MP3
gardd MP3 ysgafn MP3
hoff o..(T.M.) MP3
hoffi MP3
lico MP3