Исходный язык
Целевой язык

Прямой поиск

erbyn [] пред. -
0. к [k] пред. -
Mi fydd yr adeilad newydd yn barod erbyn diwedd y mis. = Новое здание будет готово к концу месяца.
Rhaid cofrestru erbyn y degfed o fis Awst. = Вы должны зарегистрироваться к десятому августа.
Oedd pawb wedi mynd adre erbyn hynny. = К тому времени все ушли домой.
Rhaid i'r stafell fod yn daclus erbyn i mi ddod yn ôl. = Комната должна быть убрана, когда я вернусь.
Roedd y cyfarfod wedi dod i ben erbyn inni gyrraedd. = Когда мы пришли, собрание уже закончилось.
0. против ['protʲɪf] пред. -