Исходный язык
Целевой язык

Прямой поиск

peth [] с. - м.
0. вещь ['vʲɛɕ] с. - ж.
0. дело ['dʲɛlə] с. - с.
fel [] пред. -
0. как ['kak] част. -
0. как ['kak] н. -
0. будто [] сз. -
0. вроде [] пред. -
0. словно [] сз. -
beth [] м. -
0. что ['ʂto] м. -
Beth ddigwyddodd? = Что случилось?
Beth ydy hwn? = Что это?
Beth sy'n digwydd? = Что происходит?
Beth mae'ch brawd yn wneud dyddiau 'ma? = Что ваш брат делает в эти дни?
Beth bynnag dych chi eisiau, ewch ag e nawr. = Чего бы вы не хотели, возьмите это сейчас.
Bydd hi'n rhy hwyr erbyn hyn, beth bynnag. = Всё равно сейчас будет уже поздно.