Исходный язык
Целевой язык

Прямой поиск

neis [] п. - ("Neis" is a blatant borrowing from English.)
0. щепетильный [ɕəpʲə'tʲilʲnɨj] п. -
0. хороший [хɐ'roʂɨj] п. -
0. точный ['toʧnɨj] п. -
0. славный ['slavnɨj] п. -
0. разборчивый [rɐz'borʧɪvɨj] п. -
0. приятный [prʲɪ'jatnɨj] п. -
0. придирчивый [prʲɪ'dʲirʧɪvɨj] п. -
0. привередливый [prʲɪvʲə'rʲɛdlʲɪvɨj] п. -
0. милый ['mʲilɨj] п. -
0. вкусный ['fkusnɨj] п. -