Исходный язык
Целевой язык

Прямой поиск

trwblo [] г. -
0. тревожить [trʲə'voʐɨtʲ] г. - несов.
0. повреждать [pəvrʲəʐ'datʲ] г. - несов.
0. надоедать [nədəjə'datʲ] г. - несов. непер.
0. беспокоить [bʲəspɐ'koɪtʲ] г. - несов.
0. баламутить [bəlɐ'mutʲɪtʲ] г. - несов.
0. беспокоиться [bʲəspɐ'koɪʦə] г. - несов.
trwbl [] с. - м.
0. хлопоты ['хlopətɨ] с. - ж. мн.ч.
0. усилие [u'sʲilʲɪjə] с. - с.
0. помеха [pɐ'mʲɛхə] с. - ж.
0. затруднение [zətrud'nʲenʲɪjə] с. - с.
0. беспокойство [bʲəspɐ'kojstvə] с. - с.
0. волнение [vɐl'nʲenʲɪjə] с. - с.
trebl [] п. -
0. тройной [trɐj'noj] п. -