К началу

Мне дорога страна моя родная,
Много в ней поэтов и певцов.
Я другой такой страны не знаю,
Как древняя земля моих отцов.

Валлийские песни

Calon Lân

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu —
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi i mi galon lân.
Песня в исполнении Кэтрин Дженкинс

Чистое сердце

Я не прошу роскошной жизни,
Золота мира или его прекрасных жемчугов:
Я прошу о счастливом сердце,
Честном сердце, чистом сердце.

Припев:
Чистое сердце, полное доброты,
Прекраснее красивой лилии:
Только чистое сердце может петь  –
Петь днем и ночью.

Если бы желал мирского богатства,
Был бы быстрый возврат на вложения;
Богатство чистого добродетельного сердца
Будет приносить вечный доход.

Днем и вечером мое желание
Подняться на крыльях песни
К Богу, ради моего Спасителя:
Дай мне чистое сердце.
(пер. Елены Париной, Д. Храпова)

Cân Gron

Daw hyfryd mis Mehefin cyn bo hir
A chlywer y gwcw’n canu’n braf yn ein tir,

Braf yn ein tir, braf yn ein tir
Cwcw, cwcw, cwcw’n canu’n braf yn ein tir.

Канон

Скоро придёт прекрасный месяц июнь
И будет слышно, как красиво в нашем краю поёт кукушка,

Красиво в нашем краю, красиво в нашем краю,
Кукушка, кукушка, кукушка красиво поёт в нашем краю.
(пер. Елены Париной)

Oes gafr eto? – Cyfrir geifr

Oes gafr eto? Oes heb ei godro.
Ar y creigiau geirwon mae’r
Hen afr yn crwydro.

Gafr wen, wen, wen. Ie finwen, finwen, finwen.
Foel gynffonwen, foel gynffonwen,
Ystlys wen a chynffon. Wen, wen, wen.

Gafr goch, goch, goch. Ie fingoch, fingoch, fingoch.
Foel gynffongoch, foel gynffongoch,
Ystlys goch a chynffon. Goch, goch, goch.

Gafr las, las, las. Ie finlas, finlas, finlas.
Foel gynffonlas, foel gynffonlas,
Ystlys las a chynffon. Las, las, las.
Песня под аккомпанимент арфы

Есть ли еще коза? – Счет коз.

Есть ли еще коза? Есть ли еще недоенная?
На суровых утесах бродит
старая коза

Коза белая, белая, белая. Да, с белой губой,
Лысая с белым хвостом …
Белый бок и хвост. Белая, белая, белая

Коза красная… Да, с красной губой,
Лысая с красным хвостом…
Красный бок и хвост. Красная…

Коза серая… Да, с серой губой,
Лысая с серым хвостом…
Серый бок и хвост. Серая…
(пер. Елены Париной)

Sosban Fach

Mae bys Mary Ann wedi brifo
A Dafydd y gwas ddim yn iach
Mae'r baban yn y crud yn crio
A'r gath wedi sgrapo Jonni bach.

Cytgan:
Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
Sosban fach yn berwi ar y tân
A'r gath wedi sgrapo Jonni bach.

Mae bys Mari Ann wedi gwella
A Dafydd y gwas yn ei fedd
Mae'r baban yn y crud yn gwenu
A'r gath wedi huno yn ei hedd.

Dai bach y soldiwr,
Dai bach y soldiwr,
Dai bach y soldiwr,
A chwt ei grys o mas.
Песня в исполнении Пола Кэри Джонса

Маленький горшок

Мари Анн поранила палец,
А Давид-слуга нездоров,
Младенец в колыбели плачет,
А кошка поцарапала маленького Джонни.

Припев:
Большой горшок кипит на полу,
Маленький горшок кипит на огне,
А кошка поцарапала маленького Джонни.

Палец Мари Анн зажил,
А Давид-слуга лежит в своей могиле,
Младенец в колыбели улыбается,
А кошка упоилась в мире.

Маленький Давидик солдат,
Маленький Давидик солдат,
Маленький Давидик солдат,
И кончик его рубахи высовывается наружу
(пер. Елены Париной)

Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech

Wele goelcerth wen yn fflamio
A thafodau tân yn bloeddio
Ar i'r dewrion ddod i daro
Unwaith eto'n un
Gan fanllefau tywysogion
Llais gelynion, trwst arfogion
A charlamiad y marchogion
Craig ar graig a grŷn.

Arfon byth ni orfydd
Cenir yn dragywydd
Cymru fydd fel Cymru fu
Yn glodfawr ymysg gwledydd.
Yng ngwyn oleuni'r goelcerth acw
Tros wefusau Cymro'n marw
Annibyniaeth sydd yn galw
Am ei dewraf ddyn.

Ni chaiff gelyn ladd ac ymlid
Harlech! Harlech! cwyd i'w herlid
Y mae Rhoddwr mawr ein Rhyddid
Yn rhoi nerth i ni.

Wele Gymru a'i byddinoedd
Yn ymdywallt o'r mynyddoedd!
Rhuthrant fel rhaeadrau dyfroedd
Llamant fel y lli!

Llwyddiant i'n marchogion
Rwystro gledd yr estron!
Gwybod yn ei galon gaiff
Fel bratha cleddyf Brython
Y cledd yn erbyn cledd a chwery
Dur yn erbyn dur a dery
Wele faner Gwalia'i fyny
Rhyddid aiff â hi!
Песня в исполнении Шарлотты Черч

Марш мужей Харлеха

Вот белое пламя пылает
И расцветают языки огня,
Когда храбрецы снова
Сошлись сразиться друг с другом.
От криков князей,
Голоса врагов, бряцания оружия
И скока всадников
Сотрясаются скалы.

Постоянно поется:
Арвон всегда будет наш.
Уэльс был и будет
Прославлен промеж странами.
В белом свете сигнальных огней
Устами павших валлийцев
Независимость призывает
Своего храбрейшего мужа.

Не сможет враг ни убивать, ни преследовать.
Харлех! Харлех! Вставай в погоню!
Великий Податель нашей Свободы
Дает нам силу.

Вот Уэльс и его армии
Проливаются с гор,
Обрушиваются, как водопады,
Катятся, как наводнение!

Удачно нашим конникам
Отразить меч иноземца!
Узнает его сердце,
Как разит бриттский клинок.
Лезвие играет с лезвием,
Сталь ударяет о сталь,
Вот возносится стяг Уэльса,
Свобода идет с ним!
(пер. Дмитрия Храпова)

Cân Crwtyn y Gwartheg

Mae gen i fuwch wynebwen lwyd
Ie fyth wynebwen lwyd
Mae gen i fuwch wynebwen lwyd
Hi aiff i'r glwyd i ddodwy
A'r iar fach yn glaf ar lo
Ie fyth yn glaf ar lo
A'r iar fach yn glaf ar lo
Nid aiff o ngho i eleni

Saith o adar mân y to
Ie adar mân y to
Saith o adar mân y to
Yn ffrio wrth daflu disiau
A'r garlluan â'i phig gam
Ie'r garlluan â'i phig gam
A'r garlluan â'i phig gam
Yn chwerthin am ei pennau

Mae gen i sgyfarnog gota goch
Ie sgyfarnog gota goch
Mae gen i sgyfarnog gota goch
A dwy gloch wrthi'n canu
A dau faen melyn yw ei phwn
Dau faen melyn yw ei phwn
A dau faen melyn yw ei phwn
Yn maeddu milgwn Cymru
Песня в исполнении «Клан Лир»

Песня погонщика скота

Есть у меня бурая корова с белой мордой
Да, бурая с белой мордой
Есть у меня бурая корова с белой мордой
Она садится на насест откладывать яйца
А та маленькая больная курица на теленке
Да, больная на теленке
А та маленькая больная курица на теленке
Не выходит у меня из памяти в этом году

Семь маленьких воробьёв
Да, маленьких воробьёв
Семь маленьких воробьёв
Чирикают, бросая игральные кости
А кроншнеп с кривым клювом
Да, кроншнеп с кривым клювом
А кроншнеп с кривым клювом
Смеётся над ними

Есть у меня маленький красный заяц
Да, маленький красный заяц
Есть у меня маленький красный заяц
И у него звенят два колокольчика
А два жёлтых камешка в его мешке
Два жёлтых камешка в его мешке
А два жёлтых камешка в его мешке
Побеждают борзых Уэльса
(пер. Дмитрия Храпова)

Aderyn du

Aderyn du â'i blufyn sidan,
A'i big aur a'i dafod arian,
A ei di drosta'i i Gydweli,
I holi hynt yr un'rwy'n garu.

Un, dau, tri pheth sy'n anodd i mi,
Yw cyfri'r ser pan fo hi'n rhewi,
A dodi'n llaw i dwtsho'r lleuad,
A deall meddwl f'annwyl gariad
Песня в исполнении «Клан Лир»

Черный дрозд

Черный дрозд с шелковыми перышками,
Золотым клювом и серебряным язычком,
Слетаешь для меня в Кидвели,
Спросить, как там моя любимая?

Одна, две, три вещи сложны для меня:
Считать звезды, когда похолодает,
Дотянуться рукой до луны
И понять мысли моей любимой
(пер. Дмитрия Храпова)

Ar hyd y nos

Holl amrantau'r sêr ddywedant
Ar hyd y nos
"Dyma'r ffordd i fro gogoniant"
Ar hyd y nos.
Golau arall yw tywyllwch
I arddangos gwir brydferthwch
Teulu'r nefoedd mewn tawelwch
Ar hyd y nos.
O mor siriol, gwena seren
Ar hyd y nos
I oleuo'i chwaer ddaearen
Ar hyd y nos.
Nos yw henaint pan ddaw cystudd
Ond i harddu dyn a'i hwyrddydd
Rhown ein golau gwan da'n gilydd
Ar hyd y nos.
Песня в исполнении Хейли Вестенра

Ночью

Все веки звезд говорят
Ночью,
"Вот дорога в край славы",
Ночью.
Темнота — это другой свет,
Чтобы показать настоящую красоту
Небесной семьи в тишине
Ночью.
О, как ярко улыбается звезда
Ночью
Чтобы осветить свою земную сестру
Ночью.
Старость — это ночь, когда приходит печаль,
Но, чтобы украсить человека и его поздние дни,
Мы сложим вместе наш слабый свет
Ночью.
(пер. Дмитрия Храпова)

Mil Harddach

Mil Harddach wyt na'r rhosyn gwyn,
Na'r rhosyn coch ar ael y bryn
Na'r alarch balch yn nofio'r llyn,
Fy maban bach.

Mwy swynol yw dy chwerthin mwyn
Na chan y fronfraith yn y llwyn,
Nan murmur mor o ben y twyn,
Fy maban bach.

Mwy annwyl wyt na'r oenig gwyn
Na'r blodau tlws ar ochrau'r bryn,
Na dawnsio heulwen ar y llyn,
Fy maban bach.

Mil gwell gen i nag aur y byd,
Yw gweld dy wenau yn dy grud,
Fy ffortiwn wyt, a gwyn fy myd,
Fy maban bach.
Колыбельная

В тысячу раз прекрасней

Ты в тысячу раз прекрасней, чем белая роза,
Чем красная роза на бровке холма,
Чем гордый лебедь, плывущий по озеру,
Мой маленький младенец.

Твой нежный смех очаровательнее,
Чем песнь певчего дрозда в чаще,
Чем шепот моря в дюнах,
Мой маленький младенец.

Ты дороже, чем белый ягненочек,
Чем прекрасные цветы на склонах холма,
Чем танец солнечного луча на озере,
Мой маленький младенец.

В тысячу раз лучше для меня чем золото мира
Видеть тебя улыбающимся в твоей колыбели,
Ты мое богатство и мой свет,
Мой маленький младенец.
(пер. Дмитрия Храпова)

К началу