К началу

Чувак есть в России, стране КГБ
И он, по всему, — враг мне и тебе
Ffidil yn y To

Dafydd Iwan

Биография.

Cerddwn Ymlaen

Bu'r Cymro yn cerdded y llwybrau cynefin drwy'r oesau,
Yn crafu bywoliaeth ddigysur o gaenen o bridd,
Yn gwarchod ei fywyd wrth warchod y noethlymun erwau,
Wrth ganlyn yr arad a dilyn yr og ar y ffridd.
Dringodd y creigiau a holltodd y llechfaen yn gywrain
Turiodd i grombil y ddaear i geibio'r glo,
Gwnaeth gyfoeth i eraill, a gwelodd gyfeillion yn gelain
A chyfoeth hen ffydd a hen eiriau oedd ei gyfoeth o.

Cytgan:
Ond cerddwn ymlaen
Cerddwn drwy ddŵr a thân
Cerddwn a ffydd yn ein cân
Ymlaen — cerddwn ymlaen.

Bu farw Llywelyn, Llyw Olaf y Cymry yng Nghilmeri
Saith canrif yn ôl ar yr eira diferodd ei waed.
Ar bicell fe gariwyd ei ben ar hyd heolydd Llundain
A'r dorf yn crochlefain i ddathlu'r fuddugoliaeth a gaed.
Saith canrif o ormes caethiwed a gafwyd ers hynny
Saith canrif o frwydro a diodde dan gyfraith y Sais
Ond er dichell pob bradwr a chynllwyn pob taeog a chachgi
Mae'r Cymry ar gerdded, a'r bobol yn codi eu llais.

A cerddwn ymlaen...

MP3

Идем вперед

Валлиец шагал по знакомым тропкам сквозь века,
Наскребал на неустроенное существование с клочка земли,
Поддерживал свою жизнь, заботясь о пустынных акрах,
Идя за плугом и бороня поля в горах.
Забирался на скалы и искусно расщеплял сланец,
Закапывался в недра земли, чтобы добыть уголь,
Создавал богатство другим и видел трупы друзей.
И все его богатство было — древняя вера и древние слова.

Cytgan:
Но мы идем вперед,
Идем сквозь огонь и воду,
Идем с верой в нашей песне,
Вперед — идем вперед.

Погиб Лливелин, Последний правитель валлийцев, в Килмери.
Семь столетий назад на снег пролилась его кровь.
На пике носили его голову по улицам Лондона,
И толпа орала, праздную добытую победу.
Семь столетий ига рабства получили с тех пор,
Семь столетий борьбы и страдания под законом англичан,
Но, несмотря на коварство всех предателей и интриги всех рабов и трусов,
Валлийцы идут, и народ повышает свой голос.

И мы идем вперед...

(пер. Дмитрия Храпова)

Mae Rhywun yn y Carchar

Yr un yw'r sgwrs glawdd yr ardd
'Mae'n codi'n braf' neu 'mae'r blodau'n hardd'
Sôn am Saddam fel tae o'n byw lawr y stryd
Wfftio'r rhyfel ym mhen draw'r byd
Sôn am bobeth dan haul y ne
Barnu pobl, rhoi'r byd yn ei le,
Dweud 'run gair am y ddau neu dri
Sydd heddiw'n y carchar drosom ni.

Cytgan:
Mae rhywun yn y carchar drosom ni
Oes, mae rhywun yn y carchar drosom ni
Mae'n anodd gwybod beth i'w wneud
Mae'n anodd gwybod beth i'w ddweud
Pan fydd rhywun yn y carchar drosom ni.

'So what?' medd riportar y BBC
'Dyw aberth ddim yn stori' medd HTV
'Pan aeth yr un cynta i mewn dros yr iaith
Roedd hynny'n newyddion, 'sdim gwadu'r ffaith
Ond pan aeth un arall, ac un arall i'r jêl
Y stori wedyn aeth braidd yn stêl
Er cymaint y carem roi sylw i chi
Mae pethau pwysicach i'w rhoi ar TV'

I'r diawl â'r fath siarad! Y rhain sydd yn rhydd
Rhain sy'n sefyll dros y Gymru a fydd
Yn nüwch eu celloedd, mae'r fflam heno'n goch
Y ffydd yn gadarn a'r waedd yn groch
Clywaf eu cri yn nhawelwch y nos
Yn deffro'r mynyddoedd, yn ysgwyd y rhos
A diolch i Dduw am y ddau neu dri
Sydd heddiw'n y carchar drosom ni.

MP3

Кто-то в тюрьме

У садовой ограды одни и те же разговоры:
"Хорошо всходит" или "цветы прекрасны".
Упомянем Саддама, как будто он жил на нашей улице,
Поприкалываемся над войной на другом конце земли,
Вспомним все под солнцем в небесах,
Оценим людей, поставим мир на его место,
Скажем словечко о тех двоих или троих,
Кто сегодня сидит в тюрьме за нас.

Припев:
Кто-то в тюрьме за нас.
Да, кто-то в тюрьме за нас.
Непонятно, что делать,
Тяжело что-то сказать,
Когда кто-то в тюрьме за нас.

"So what?", говорит рипортар BBC.
"Жертва — это не история", говорит HTV.
"Когда закрыли первого за язык,
Это была новость, нельзя отрицать этот факт,
Но когда пошли другие в призон
Стори стала довольно олд.
Как бы мы ни хотели уделить вам внимание,
Есть вещи поважнее для показа на TV".

К черту такие разговоры! Те, кто свободен,
Те, кто стоит за Уэльс и будет
Во мраке камер, пламя сегодня красно,
Вера крепка и громок клич.
Слышу, как их зов в тиши ночи
Пробуждает горы, потрясает равнины.
И спасибо богу за двоих или троих,
Которые сегодня в тюрьме за нас.

(пер. Дмитрия Храпова)

Yma o Hyd

Dwyt ti'm yn cofio Macsen
Does neb yn ei nabod o;
Mae mil a chwe chant o flynyddoedd
Yn amser rhy hir i'r co'
Pan aeth Magnus Maximus o Gymru
Yn y flwyddyn tri chant wyth tri
A'n gadael yn genedl gyfan
A heddiw — wele ni!

Cytgan:
Ry'n ni yma o hyd! Ry'n ni yma o hyd
Er gwaetha pawb a phopeth
Er gwaetha pawb a phopeth
Er gwaetha pawb a phopeth
Ry'n ni yma o hyd.

Chwythed y gwynt o'r Dwyrain
Rhued y storm o'r môr
Hollted y mellt yr wybren
A gwaedded y daran encôr
Llifed dagrau'r gwangalon
A llyfed y taeog y llawr
Er dued y fagddu o'n cwmpas
Ry'n ni'n barod am doriad y wawr!

Cofiwn i Facsen Wledig
Adael ein gwlad yn un darn
A bloeddiwn gerbron y gwledydd
'Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!'
Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd
Er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw
Byddwn yma hyd ddiwedd amser
A bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!

MP3

Все еще здесь

Вы Максена помните вряд ли
О нем боле не говорят
Давно это было – шесть сотен
И тысячу весен назад
В году триста восемьдесят третьем
Магн Максен сплотил наш Уэльс
Мы стали единым народом
Глядите же – мы еще есть!

Припев:
Да, мы все еще здесь
И что бы ни случилось
Да, мы все еще здесь
И что бы ни случилось
Мы все еще здесь.

С востока дул ветер враждебный
И волны бесились меж скал
Блеснула вдруг молния в небе
Гром яростный все не смолкал
И слабые сердцем рыдали
А льстецы все упали навзничь
Пусть по курсу лишь мрачные дали –
Мы рассвета сумеем достичь!

О Максене Вледиге помним,
Он нас сделал народом одним
Прислушайтесь к нашему гласу –
Мы до Судного дня устоим!
Пусть Мэгги и Том нас не любят –
На гибель им нас не обречь,
Чужие интриги не сгубят
Вовеки валлийскую речь!

(пер. Дэмиэна Винсачи)

К началу