К началу

Ямочка и Мольяночка

Sosban Fach

Mae bys Meri-Ann wedi brifo,
A Dafydd y gwas ddim yn iach.
Mae'r baban yn y crud yn crio,
A'r gath wedi sgramo Joni bach.

Sosban fach yn berwi ar y tân,
Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
A'r gath wedi sgramo Joni bach.
Dai bach y soldiwr,
Dai bach y soldiwr,
Dai bach y soldiwr,
A chwt ei grys e mas.

Mae bys Meri-Ann wedi gwella,
A Dafydd y gwas yn ei fedd;
Mae'r baban yn y crud wedi tyfu,
A'r gath wedi huno mewn hedd.

Sosban fach yn berwi ar y tân
Sosban fawr yn berwi ar y llawr
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
A chwt ei grys e mas.

Aeth hen Fari Jones i Ffair y Caerau
I brynu set o lestri de;
Ond mynd i'r ffos aeth Mari gyda'i llestri
Trwy yfed gormod lawer iawn o "de"

Sosban fach yn berwi ar y tân
Sosban fawr yn berwi ar y llawr
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Также на языке вероятного противника: Lýtelu Déoppanne

На углях

Поранила Мари-Анн палец.
В слуге еле держится душа.
Из люльки плач не утихает.
Кошак оцарапал малыша.

На углях кастрюлечка пыхтит.
Чан в сенях, лучинушка коптит.
Кошак оцарапал малыша.
Дай марширует.
Его муштруют.
И вьётся по ветру
Распахнутый камзол

У Мари-Анн палец зажил.
Ушёл на радугу кошак.
Слуга отправился туда же.
Малыш давешний возмужал.

На углях кастрюлечка пыхтит.
Чан в сенях, лучинушка коптит.
Когтистый беснуется маньяк.
Дай марширует.
Его муштруют.
И вьётся по ветру
Распахнутый камзол.

Иных уж нет, а те далече.
В юдоли горестной земной.
Ничто не ново и не вечно -
Надеюсь, согласны вы со мной.

На углях кастрюлечка пыхтит.
Чан в сенях, лучинушка коптит.
Кис-кис, и тебе нальём, кошак.
(пер. Светланы Суворовой)

Blodau Papur

Troi a throsi, o’dd ’na rwbeth ar ei feddwl
O’dd yn siarad yn ei gwsg yn galw ei enw
Troi a throsi, o’dd ’na rwbeth ar ei feddwl
O’dd yn siarad yn ei gwsg yn galw ei enw
O’dd e’n gwenu arna i, yn trio gwadu
O’dd e’n gwenu arna i
Ond y gwir o’dd yn fy llosgi
Yn ei gwsg, ei gwsg, ei gwsg
Gwsg

Blodau ar y bwrdd
Dim ond blodau papur
Blodau ar y llawr
Dim dagra’n ei lygid
Blodau ar y llawr
Dim dagra’n ei lygid

Roedd y gwir yn llithro allan
Doedd ei wên methu cuddio‘r twll
Oedd ei lygaid yn deud y cyfan
Sibrwd yn y t’wyllwch
Sibrwd
Sibrwd yn y t’wyllwch
Sibrwd

Цветы бумажные

Он ворочался во сне и бормотал,
Чьё-то имечко призывно так шептал он
Знать, недаром беспокоился во сне он…
Изменяет, паразит, - сдаётся мне.
Ложь в улыбке тающей, всё отрицающей.
О, наивная защита,
Белой ниткой она шита.
Ну и пусть ой, пусть, /Ну и … с ней/ - ой, в путь,
в путь…

На столе цветы -
просто из бумаги.
На полу цветы –
и все грехи наги.
На столе они - цветы из бумаги
А в глазах ни совести, ни влаги.

Тщетно правда ускользала
За улыбкой укрыться ей едва ли
Всё глаза лучше слов сказали
Шёпот в темноте -
шёлков
Шёлков в темноте
шёпот…

Tyrd ata i

wi ’di bod yn breuddwydio
Ers daeth eira drostot ti
Am dy gadw di yma
Yn gaeth efo fi
Dwi’n ei weld o yn dy lygaid
Mae’n amser gadael nawr
Ond mae’r tân yn tynnu’r geiriau
Eu troi i gyd ben i lawr

Cytgan:
A fyset ti’n gallu dysgu dy hun
Freuddwydio amdana i
Mewn gwely oer yn Rhagfyr
Tyrd
Tyrd
Tyrd ata i

Meir yn dy dywllo
I weld y byd yn wyn
Nad oes ’na ddim oll yn bod
Tu draw i rŵan hyn
Mae’r celwydd yn hongian
Fel uchelwydd o dy geg
Ond mi wela i holl sêr y nos
Tu ôl i dy wên deg

Иди ко мне

У меня одна мечта -
Как тебя мне отогреть,
Чтоб сменила теплота
Въевшуюся наледь.
Все нелепые слова
О неизведанном.
В час прощания давай
Перевернём кверху дном.

Припев:
C головой упасть бы в такую страсть
Сгорать и плавиться,
Стонать в её огне:
Иди,
Иди,
Иди ко мне

В заблужденье ты введён,
Будто мир как белый лист,
Ещё недосотворён,
Прехолоден и чист.
Ложь омелою висит -
Только на небе ночном
Света звёзд не заслонит -
Твою улыбку вижу в нём
(пер. Светланы Суворовой)

Dim ond

Mai'n hwyr fedrai'm aros,
Mai'n amser newid amser
Rhy hwyr fedrai'm cysgu
Ar wely oer heb liwiau
Mae'r gola bron a diffodd
Ti'n nofio yn y gwacter
Rhwng ddoe a cheg yr afon
Yn boddi mewn atgofion

Dim ond i ti afael'n y bai
Paid a crio
Dim ond i ti, dim ond, dim ond, dim ond i ti afael
Dim ond i ti afael'n y bai
Paid a crio
Dim ond i ti, dim ond, dim ond, dim ond i ti afael

Mai'n oer yn y tywyllwch
Yng nhysgod y gorffenol
Pan ddaw yr oria heibio
Heb newid, ti'n wenwyn
Trwy lygaid wedi blino
Pob enfys wedi llwydo
Rhy hwyr, does na'm amser
I deimlo, i deimlo

Dim ond i ti afael'n y bai
Paid a crio
Dim ond i ti, dim ond, dim ond, dim ond i ti afael
Dim ond i ti afael'n y bai
Paid a crio
Dim ond i ti, dim ond, dim ond, dim ond i ti afael

Paid a gadael i mi foddi
Paid a gadael i mi foddi
Paid a gadael i mi foddi
Paid a gadael i mi foddi

Dim ond i ti afael'n y bai
Paid a crio
Dim ond i ti, dim ond, dim ond, dim ond i ti afael
Dim ond i ti afael'n y bai
Paid a crio
Dim ond i ti, dim ond, dim ond, dim ond i ti afael
Dim ond i ti afael'n y bai
Paid a crio
Dim ond i ti, dim ond, dim ond, dim ond i ti afael

Только

Пусть поздно – ты б дождался.
Все сроки пролетели.
Случайный сон подкрался
В безрадостной постели.
Почти остыла кола.
Плывёшь по тихой грусти
Между куском прикола
И реки забвенья устьем

Ах, печалька-долька моя,
Слёз не надо
Только, только - ах - всё на свете только для тебя
Только не вини ты себя,
Слёз не надо
Только, только - ах - всё на свете только для тебя

Там холодно и в мае,
Где прошлой боли царство.
Недуг не отступает,
Ты яд, а не лекарство.
Все радуги бледнеют,
Глазам и сердцу пусто.
И мысли каменеют,
И чувства, и чувства

Ах, печалька-долька моя,
Слёз не надо
Только, только - ах - всё на свете только для тебя
Только не вини ты себя,
Слёз не надо
Только, только - ах - всё на свете только для тебя

Не кусай мою свободу
Отпускай меня под воду
Адекватный чел ты вроде
Да не парься - всё проходит

Ах, печалька-долька моя,
Слёз не надо
Только, только - ах - всё на свете только для тебя
Ах, печалька-долька моя,
Слёз не надо
Только, только - ах - всё на свете только для тебя
Ай, да ситуация,
Слёз не надо
Только, только - ах - всё на свете только для тебя

Llygad Ebrill

Mae’n anodd gorfod smalio nad ydw i'r un un
Mae’r llwybr wedi gwyro lawer tro
Ac mae’n anodd gorfod 'sbonio nad fi ydy fi ddim mwy
Heb deimlo fatha mod i’n mynd o ’ngho’
Roedd hi’n anodd godi heddiw a rhoi un droed o flaen y llall
Anodd gweld y pwrpas yn ddim byd
Ond fe godais i fel ddoe, a rhoi un droed o flaen y llall
A chodi ’mhen yn uchel am ryw hyd

Fel deryn bach mae’r ffôn yn canu
Dy lais drwy’r aer yn gwneud i fi wenu
x 2
O llygad Ebrill, mae popeth aeth o’i le
Yn ein tynnu ni’n nes bob dydd
I fentro codi’r bore
O llygad Ebrill, mae ’na rywbeth yn dy wên
Sy’n torri bob un rheol
A deud nad awn ni fyth yn hen

Mae’n dod yn haws i gredu fod un droed o flaen y llall
Yn fy arwain fi at lwybr fydd yn well
Mae’n dod yn haws i gredu, wrth gamu ’mlaen o hyd
Dydy’r llywbr hwnnw ddim yn bell

Fel deryn bach mae’r ffôn yn canu
Dy lais drwy’r aer yn gwneud i fi wenu
x 2
O llygad Ebrill, mae popeth aeth o’i le
Yn ein tynnu ni’n nes bob dydd
I fentro codi’r bore
O llygad Ebrill, mae ’na rywbeth yn dy wên
Sy’n torri bob un rheol
A deud nad awn ni fyth yn hen
A deud nad awn ni fyth yn hen

Апрельский глаз

Ох, и тяжко притворяться, что я уже не тот
- С пути немерено раз сбивался.
Самому себе признаваться, что нытик и обормот,
И сам не ведал, как ошибался.
Сегодня так ломало просто встать и сделать шаг,
И увидеть хоть какую-то цель.
Но я встал, как вчера, и даже держался на ногах,
И выглядеть весьма достойно сумел.

А телефон щебечет пташкой,
И голос твой – аж до мурашек.
х 2
О, глаз апрельский, Всё не так пошло ...
Мы ближе каждый день.
Рискнуть бы мне проснуться
О, глаз апрельский, в твоей улыбке что-то
Так действует, что рвутся
Все правила, и время уже - не зло.

Когда становишься хотя бы одной ногой
На добрый путь до ясной цели,
Когда понимаешь, что первый шаг сделан тобой -
В силы свои уже легче поверить.

А телефон щебечет пташкой,
И голос твой – аж до мурашек.
х 2
О, глаз апрельский, Всё не так пошло ...
Мы ближе каждый день.
Рискнуть бы мне проснуться
О, глаз апрельский, в твоей улыбке что-то
Так действует, что рвутся
Все правила, и время уже - не зло.
И время уже не зло.

Molianwn

Nawr lanciau rhoddwn glod y mae'r gwanwyn wedi dod
Y gaeaf a'r oerni ar aeth heibio
Daw'r coed i wisg'u dail ar mwyniant mwyn yr haul
A'r wyn ar y dolydd i brancio

Moliannwn oll yn llon
Mae amswer gwell i ddyfod ha haleliwlia
Ac ar ol y tywydd drwg fe wnawn arian fel y mwg
Mae arwyddion dymunol o'n blaenau
Fwdl ladl la fwdl ladl la
Fw la la la la la la

Daw'r Robin goch yn llon i diwnio ar y fron
A cheiliog y Rhedyn i ganu
A chawn glywed wiparwhîl a llyffantod wrth y fil
O'r goedwig yn mwmian chwibanu

Moliannwn oll yn llon
Mae amswer gwell i ddyfod ha haleliwlia
Ac ar ol y tywydd drwg fe wnawn arian fel y mwg
Mae arwyddion dymunol o'n blaenau
Fwdl ladl la fwdl ladl la
Fw la la la la la la

Fe awn i lawr i'r dre gwir ddedwydd fydd ein lle
A lawnder o ganu ac o ddawnsio
A chwmpeini naw neu ddeg o enethod glân y theg
Lle mae mwyniant y byd yn disgleirio

Moliannwn oll yn llon
Mae amswer gwell i ddyfod ha haleliwlia
Ac ar ol y tywydd drwg fe wnawn arian fel y mwg
Mae arwyddion dymunol o'n blaenau
Fwdl ladl la fwdl ladl la
Fw la la la la la la

Мольяночка

Возрадуйтесь, миряне, вновь пришла весна,
Отступили и зима, и холод.
А деревья облачились под солнышка лучи.
Жизнью дорожи, пока ты молод.

Восхвалим настоящее!
А лучшее наступит, аллилуйя!
Беды-горе переждём, денег гору наживём, -
Приметы все на это указуют.
Фудлала, фудлала
Фу ла ла ла ла ла ла

Малиновка –малютка настраивает лютню
В папоротнике петух ей вторит.
Рой лягушек, сонмы ос – кто-то в лад, а кто вразброс -
Отовсюду подпевают хором.

Восхвалим настоящее!
А лучшее наступит, аллилуйя!
Беды-горе переждём, денег гору наживём, -
Приметы все на это указуют.
Фудлала, фудлала
Фу ла ла ла ла ла ла

К счастью поведёт само нас неокончаемо
Хоровода резвое движенье.
И красавицы толпой впустят в город золотой,
Где царит мирское наслажденье.

Восхвалим настоящее!
А лучшее наступит, аллилуйя!
Беды-горе переждём, денег гору наживём, -
Приметы все на это указуют.
Фудлала, фудлала
Фу ла ла ла ла ла ла

Gwaed ar yr Eira Gwyn

Ym mynwes y ddaear y cysgodd y gwir,
Gorwedd eu cyrff ar y bridd y tir.
Collwyd y dydd rhwng y bryniau hyn.
Sychodd y gwaed ar yr eira gwyn.

Gwaed y gwir ar yr eira gwyn.
Gwaed ar yr eira gwyn.

Oer yw'r cwm, diffoddodd y tan.
Ciliodd yr adar, tewodd eu can.
Marw breuddwyd oesol fan hyn.
Dyna yw'r gwaed ar yr eira gwyn.

Gwaed y gwir ar yr eira gwyn.
Gwaed ar yr eira gwyn.

Ni welir un croes am na thorrwyd run bedd,
Gadawyd y cyrff i orwedd mewn hedd.
Gadawyd y cyfan i gysgu fel hyn,
Tra'r erys y gwaed ar yr eira gwyn.

Gwaed y gwir ar yr eira gwyn.
Gwaed ar yr eira gwyn.
Gwaed y gwir ar yr eira gwyn.
Gwaed ar yr eira gwyn

Кровь на белом снегу

Спят эти парни в земле глубоко
И не вернутся во веки веков
Души их ныне на том берегу
Высохла кровь на белом снегу

Ой, да на белом, на белом снегу
Кровь на белом снегу

Холод да мрак, не видать огня
Птицы покинули эти края
Ветра слепого баюкает гул
Алую кровь на белом снегу

Ой, да на белом, на белом снегу
Кровь на белом снегу

Нет им креста, кончина их зла:
Не упокоили с миром тела.
Не пожелаешь такого врагу.
Взывает кровь на белом снегу.

Ой, да алая на белом снегу
Кровь на белом снегу
Ой, да алая, на белом снегу
Кровь на белом снегу
(пер. Светланы Суворовой)

Tryweryn

Mae'r blodau yn yr ardd yn hardd
Y rhosyn ger y drws yn dlws
Ond nid yw'r blodau'n tyfu nawr
Mewn tŷ o dan y creigiau mawr.
Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn
Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn
Mae'r dŵr uwchben fy nhŷ yn ddu
Y pysgod yn y llyn yn wyn
Ond nid yw'r blodau'n tyfu nawr
Mewn tŷ o dan y creigiau mawr.
Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn
Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn
Wel mae'r blodau'n tyfu nawr
A ma'r dail yn cwympo lawr
Mae'r bobol wedi mynd
Mae'r blode ar y llawr.
Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn
Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn

Триверин

В моём саду цветы мечты
И роз благоуханных гроздь, -
Но больше им не чаровать,
По камушкам не танцевать.

На дне покоится Триверин,
В воде холодной мой Триверин.

Свинцовая волна черна,
Плотвы спина серебряна, -
Лишь цветикам не царствовать
Без солнышка без ясного.

Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn
Остался сказкою Триверин,

Взойдут дубов ряды
И новые сады
Лишь время не вернётся вспять.
Греха б не повторять.

Dŵr oer sy'n cysgu yn Nhryweryn
Останься сказкою, Триверин.
И вы, Матёра, и Молога
Увы, пожертвовано многим
В уплату за прогресс
Взываем к милости у Небес.

Останься сказкою, Триверин.
(пер. Светланы Суворовой)

O Gymru

Ti yw’r unig wlad i mi
O fy Ngwalia
Ti sy’n llonni ‘nghalon i
Ti yw ‘ngwynfa

O Gymru, O Gymru
Rhof i ti fy mywyd
O Walia, O Walia
Ti ydyw fy ngwynfyd
Fy Ngwalia, fy heulwen wyt ti.

Pan ddaw gofid ambell dro
Daw i’m llonni
Lun o geinder bryn a bro,
Gwlad fy ngeni.

O Gymru, O Gymru
Rhof i ti fy mywyd
O Walia, O Walia
Ti ydyw fy ngwynfyd
Fy Ngwalia, fy heulwen wyt ti.

O fy Ngwalia rhof i ti
Gân yn Llawen,
Cân o fawl a ganaf i
Ti yw f’heulwen

O Gymru, O Gymru
Rhof i ti fy mywyd
O Walia, O Walia
Ti ydyw fy ngwynfyd
Fy Ngwalia, fy heulwen wyt ti.

Отчизна

Лучшая среди земель
Судьбы начало.
Матушка здесь колыбель
Мою качала

Отчизна, отчизна
Места дорогие
Отрада всей жизни
Поля золотые
Ты - небо, ты - солнце.
Свети.

Посетит ли грусть-тоска
Меня в изгнании -
Разгоняет облака
Воспоминание

Отчизна, отчизна
Места дорогие
Отрада всей жизни
Поля золотые
Ты - небо, ты - солнце.
Свети.

Я тебя боготворю
И посвящаю
Оду лучшую мою
Тебе, родная

Отчизна, отчизна
Места дорогие
Отрада всей жизни
Поля золотые
Ты - воля, ты - песня
Лети.
(пер. Светланы Суворовой)

Yma o Hyd

Dwyt ti'm yn cofio Macsen,
does neb yn ei nabod o.
Mae mil a chwe chant o flynyddoedd,
yn amser rhy hir i'r co'.
Pan aeth Magnus Maximus o Gymru,
yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri,
a'n gadael yn genedl gyfan,
a heddiw - wele ni!

Ry'n ni yma o hyd,
ry'n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd,
ry'n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd.

Chwythed y gwynt o'r Dwyrain,
rhued y storm o'r môr,
hollted y mellt yr wybren,
a gwaedded y daran "encôr"!
Llifed dagrau'r gwangalon,
a llyfed y taeog y llawr.
Er dued yw'r fagddu o'n cwmpas,
ry'n ni'n barod am doriad y wawr!

Ry'n ni yma o hyd,
ry'n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd,
ry'n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd.

Cofiwn i Facsen Wledig
adael ein gwlad yn un darn
A bloeddiwn gerbron y gwledydd,
"Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!"
Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd,
er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw,
byddwn yma hyd ddiwedd amser,
a bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!

Ry'n ni yma o hyd,
ry'n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd,
ry'n ni yma o hyd,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth,
er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd!

Мы всё ещё здесь

Рода людского начало
Сокрыто во тьме веков.
С тех пор эпохи промчались,
Минуло много всего:
Потери, приобретенья,
И пораженья, и честь,
Хранило нас Провиденье -
Ведь мы у себя есть.

И мы всё ещё здесь,
Да, сегодня мы здесь!
В потерях и обретеньях
Хранило нас Провиденье
Во все века и мгновенья,
Покуда мы здесь!
Сейчас и здесь,
И как бы путь ни был труден -
Давайте людьми пребудем
Вы слышите, добрые люди?
Покуда мы здесь!

На касты, классы и страты
Себя поделить не дадим
Потомкам закажем: ребята,
Лишь вместе зло победим:
Что бы нас ни ожидало,
Что б ни случилось – Бог весть -
Незыблемо наше начало -
Ведь мы у себя есть.

И мы всё ещё здесь,
Да, мы всё ещё здесь!
Что бы нас ни ожидало,
Незыблемо наше начало -
Ценить друг друга пристало,
Покуда мы здесь!
Сегодня и здесь,
И как бы путь ни был труден -
Давайте людьми пребудем
Вы слышите, добрые люди?
Покуда мы здесь!

Что человека простого
Освободит от оков?
Три незатейливых слова:
Вера, надежда, любовь.
Добрых сердец единенье
Сила великая есть.
Нас сохранит Провиденье -
И в этом Благая весть.

Ведь мы всё ещё здесь,
Да, сегодня мы здесь!
Добрых сердец единенье
Благословит Провиденье -
Истина, путь и спасенье -
Покуда мы здесь!
Сегодня и здесь,
И сколь бы путь ни был труден -
Давайте людьми пребудем
Просто людьми пребудем.
Мы всё ещё здесь!

К началу