К началу

А. А. Немировский

Ночной бой за Каллеву

Слышишь, трубы сотрясают потемневший небосклон?
Сыновей своих скликает на победу Пендрагон.
Вот сейчас приказ найдет их, изорвет им песней рты,
вот сейчас пойдет пехота на саксонские щиты.
Как смешались в речи нашей под пестом военных бурь
алый мед уэльских башен и латинская лазурь!
Крест и дуб отныне слиты — видишь, видишь вместе их —
и на панцирях комитов, и на куртках рядовых.
Всадник ветер обгоняет, серебром горит броня,
только искры отлетают от копыт его коня.
Cто мужей несутся рядом, точно демоны войны —
это Утер, Амераудур, ужас вражьей стороны!
Видишь палисад зеленый за холмом, где мы стоим?
Знамя Белого Дракона развевается над ним!
Сталью страж его украшен, кровью сыт его народ —
будь упорен и бесстрашен, и к утру оно падет!
Вот их линии за нами; склон на тысячу шагов,
как узорными коврами, убран трупами врагов.
Смерть опять проходит мимо, мы стоим живой стеной —
дети Западного Рима против гибели земной!
Честь тому, кто вел пехоту, кто примером был мужам,
кто сражал врага без счета перед тем, как ляжет сам;
так, клянусь богами дедов, мы и взяли высоту —
cлавный славную победу дарит Митре и Христу!

Cad nos dros Calleva

Wyt ti'n clywed bod utgyrn yn siglo nefoedd tywyll?
Mae Pendragon yn galw ei meibion o i fuddugoliaeth.
Daw nawr y gorchymyn o'u hyd, torrith eu cegau â chân,
Daw nawr troedfilwyr yn erbyn tarianau y Sais.
Dan pestl ystormydd milwrol yn ein iaith ni
Cymysgwyd fêl coch tyrau Cymreig a chalch Llasar!
Mae'r croes a derwen yn yr un nawr — wyt ti'n eu gweld nhw ynghyd? —
Ar lurigau comitēs a siacedi gwerin.
Mae gŵr yn goddiweddyd gwynt, mae'r lurig yn disgleirio fel arian,
Mae gwreichion yn hedfan o garnau ei farch o.
Uthr Ymerawdwr sydd hwn, braw gelynion, ar y ganfed marchog!
Maent nhw yn carlamu ger ei law fel ellyllon rhyfel.
Wyt ti'n gweld caer werdd tu ôl bryn dyn ni'n sefyll arno?
Mae baner Ddraig Wen yn chwifio arni!
Addurnwyd ei hamddiffynnwr â dur, mae ei phobl hi yn ymborthi ar waed —
Byddwn yn ystyfnig a dewr, a bydd hi i lawr yn y bore!
Mae eu llinellau yn nhu cefn i ni; addurnwyd yr yslys o hyd mil cam
 chelanedd gelynion fel carpedau.
Mae'r Angau yn mynd heibio unwaith eto, dyn ni'n sefyll fel mur byw —
Plant Rhufain y Gorllewin yn erbyn adfail!
Bri i flaenor troedfilwyr, i hwnnw a bu bont,
I hwnnw a laddodd elynion di-rif cyn iddo ddisgyn ei hunan;
Felly, myn duwiau fy nhadau, achubon yr uchder —
Mae dyn gogoneddus yn anrhegu buddugoliaeth ogoneddus i Fitra a Christ!
(пер. Дмитрия Храпова)

На далекой реке Иордане

На далекой реке Иордане,
не стесняясь погибнуть в бою,
собирались в поход басурмане
за наследную землю свою.
А чтоб кровь в них потише играла,
в регулярном армейском строю
шли навстречу отряды ЦаХаЛа
за наследную землю свою.
Порешили немало народу
в рассужденье суда своего —
так за землю свою! Так за воду!
Так за всё, что и стоит того!
Мертвый конунг гяуров и гоев,
девять дней не слезавший с копья,
оправдает сих мрачных героев,
убивавших за други своя.
«Мол, и с ценами в целом все чисто,
и причины достойны людей —
и карателю, и террористу
будет место в Валхалле моей».

Ar yr afon Iorddonen pell

Ar yr afon Iorddonen pell
Heb ofn marw ym mrwydr
Roedd Moslemiaid yn mynd i ryfel
Dros hen wlad eu tadau.
Ac er mwyn eu tawelu
Yn nhrefn byddin rheolaidd
Âi minteioedd TSaHaL
Dros hen wlad eu tadau nhwthau.
Lladwyd llawer o bobl
Wrth barnu eu dadl —
Dros tir! dros dŵr!
Dros popeth o bwys!
Bydd konung marw Giaouriaid a Goyim
A grogodd naw dydd ar ei wayw ei hunan
Yn cyfiawnhau yr arwyr tywyll'ma
A ladodd dros eu cyfeillion.
«Mae'r costau yn iawn
A mae'r rhesymau yn dda —
Bydd lle mewn fy Valhalla i
Megis i oresgynnwr felly i derfysgwr».
(пер. Дмитрия Храпова)

Ярлык на Мамре

Страны Восхода и Заката, вы удивитесь этим дням;
от Аштарота и Кената скачет властитель Абрахам!
Там, впереди, рабам и знати слышать дано военный гром,
там впереди владыки Хатти держат пределы под ярмом!

Вышел наместник из Хеброна, силу над краем распростер.
Ясны как день его законы, щит безупречен, меч остер!
Встала копейная пехота за колесницами его;
по ежемесячным отчетам всё, что противилось, мертво.

Пыль заклубилась на востоке, это ибри ведут полки.
Нынче исполнятся их сроки, нынче дороги широки!
Веря себе, не пряча силы, знаки Дамаска на ремне —
встал перед строями Мурсила воин в чешуйчатой броне.

И приступает прямо к делу: «Вечная власть Хаттусе, брат!
Я господин душой и телом над Перешедшими Евфрат.
Слышал, что земли здесь богаты: кто увидал, не спустит глаз.
Дай нам удел без лишней платы, дружбу в ответ прими от нас!»

Видит наместник медь и бронзу, слышит наместник звон и лязг.
«Что ж, кочевой, дружить не поздно, всласть набери щедрот и ласк!
Знает Гора мои законы, ныне и Степь несет дары.
Видишь дубраву за Хеброном? Там и расставь свои шатры!»

Чаши встречаются с ударом, слабых и сильных веселя.
«Мачеха нам — земля Сангара, мать — Аравийская Земля!
Ныне отец наш — царь над Хатти, наш поводырь — его указ,
наше наследство — на закате, наше оружие — при нас!»

Солнце воссел над Кенааном, рядом хебронец на стене.
«Кто по народам и по странам более всех привержен мне?»
«Царь мой, оставь худые мысли: князь над ибри верней всего:
он стережет страну от Мицри, я сберегаю от него!»

Музыка громче, речи тише, в небе знамена чертят след.
Кто бы узнал, их славу слыша, как это все сойдет на нет?
Ну, а пока легка дорога, сладок наш хлеб и воздух тих:
мы же еще не люди Бога — мы же еще народ своих!

* * *

…Сильные сильным дарят страны, делятся всласть чужим пайком;
что ж земледелец Кенаана? Машет бессильным кулаком.
Как в позднебронзовом тумане, так и теперь, в иные дни,
мы верховодим в Кенаане без разрешенья кенани!

Спор племена ведут кровавый, счет их теряется в дыму,
ты не считай врага неправым, но и себя не дай ему;
ибо среди земного круга в нынешний век и век былой
земли возделывают плугом, а добывают булавой!

Trwydded Famre

Bydd gwledydd Dwyrain a Gorllewin yn synnu y dyddiau'ma;
Mae Arglwydd Abraham yn carlamu o Ashtarowth!
Yno, yn ei flaen, clywir taran filwrol,
Yno, yn ei flaen, mae Hethiaid yn dal broydd dan iau.

Daeth llywodraethwr o Hebron, taenodd ei rym drosodd yr wlad.
Mae ei gyfraeth o yn eglur, ei darian yn berffaith, ei gleddyf yn llym!
Mae picellwyr yn sefyll yn y tu cefn ei geir o;
Bu marw pob gwrthwynebwr, yn ôl ei adroddiadau misol.

Troellodd llwch yn y Dwyrain: mae'r Effrei yn mynd.
Daeth eu dydd, mae eu ffordd yn llydan nawr!
Llawn o hyder, heb guddio ei nerth,
Yn erbyn llu Mwrsili cododd milwr llurigog.

Ac eb yn syth: «Hattwsa am byth, brawd!
Dw i'n arglwydd pobl a groesodd Ewffrates.
Dw i wedi clywed bod tir yn dda iawn yma.
Rho i ni dir, cymer ein cyfeillgarwch ni!»

Mae'r llywodraethwr yn gweld efydd a phres, mae o'n clywed sŵn a thrwst.
«O'r gorau, crwydrwr, dydy hi ddim yn rhy hwyr i fod yn gyfeillion, cymer dy ddigon di!
Mae'r Mynydd yn gwybod fy nghyfraith i, a nawr mae'r Paith yn dod ag anrhegion hefyd.
Wyt ti'n gweld derwgoed gerllaw Hebron? Gosod dy bebyll di yno!»

Mae cwpanau yn cwrdd a tharo, yn lloni pawb.
«Sangar yw ein llysfam, mae ein mam ni yn Arabia!
Y rhi Hethiaid yw ein tad, ei orchymyn yw ein tywysog,
Mae ein treftadaeth ni yn y gorllewin, mae ein arfau wrthym!»

Eisteddodd y rhi uwchben Canaan, mae'r Hebronwr yn agos ar fur.
«Pwy o wledydd i gyd sy'n fwyaf ffyddlon i fi?»
«Fy rhi, anghofia syniadau drwg: mai tywysog Effrei sy'n fwyaf ffyddlon:
Mae o'n cadw'r wlad rhag Misr, dw i'n cadw rhagddo!»

Mae cerddoriaeth yn uwch, mae llafar yn dawelach, mae baneri yn nefoedd.
Pwy a wypai y daw'r bri cymaint yn llwch?
Ond eto mae'r ffordd yn hawdd, mae ein bara yn felys a mae awyr yn dawel:
Dydyn ni ddim yn Bobl Dduw eto, dyn ni'n dim ond un o genhedloedd.

* * *

Mae'r cryfion yn anrhegu gwledydd i'r cryfion, yn rhannu wrth eu modd meddiant pobl arall;
Beth am daeog Canaan? Mae o'n bygwth yn ofer.
Megis yn ystod Oes Efydd, felly nawr
Dyn ni'n rheoli yng Nghanaan heb ganiatad y Canaaniaid!

Mae llwythau di-rif yn dadlu yn waedlyd,
Paid â meddwl bod gelyn yn ddrwg, ond paid ag ymroddi iddo;
Achos yn y byd'ma yn y gorffennol ac yn y presennol
Aradrir tir ag aradr, ond ceir â phastwn!
(пер. Дмитрия Храпова)

Полевой меморат (ср. 1 Цар. 15)

Тошно мне лежать в могиле…
Слушай, милый человек,
как ходили, как ходили
мы в поход на Амалек.
За какую, на хрен, веру?
Что несут, едрёна мать!
Вот за что б ты сам, к примеру,
стал живое убивать?
За жратву и за квартиру,
чтоб земля и чтоб вода…
В общем, все богатства мира
с ним делили мы тогда.
Повернули к югу дышло
и — мечом по кочанам!
И не им победа вышла,
а победа вышла нам.
[...]

1 Samuel 15

Dw i wedi blino gorwedd yn fy medd,
Clyw, fy nghyfaill i,
Sut aem, sut aem
I ryfela yn Amalec.
Dros pa blydi fydd?
Beth a glebrir, rof i a Baʿal!
Dros pa beth, er enghraifft,
Byddi dy hunan yn lladd pobl fyw?
Dros fwyd a thŷ,
Dros dir a dŵr,
Felly, aur y byd
A rhannem yna.
Trosom lorpiau i'r De
A chleddyf ar bennau!
A doedd dim buddugoliaeth iddyn,
Ond oedd buddugoliaeth inni.
(пер. Дмитрия Храпова)

Персей и Андромеда

Чудовище моря живет на песке
последние миги свои,
и синяя кровь замирает в тоске
под блеском его чешуи.
А дева над дивом, нагая, цветет,
прекрасна, как варварский сад,
и вместо чудовища ей предстает
усталый счастливый солдат.
Он вышел на бой против божеских сил
и славу добыл на копье.
Он честно сражался и диво убил
за бедра и груди ее.
Эрот покрывало пред ним отвратил,
и взгляд его весел и стар:
он добрую цену сейчас уплатил
и смотрит на добрый товар.
И жизнь бесконечна, и девка — алмаз,
и что нам любая гроза?
И скованно в смыслах обоих зараз
она опускает глаза.

Perseus ac Andromeda

Mae anghenfil môr yn byw ar dywod
Ei eiliadau o olaf
A mae gwaed glas yn ceulo
Ar ei gen.
Ac uchben yr ellyll y mae'r eneth noeth yn blodeuo
Yn cyn hardded â gardd
Ac yn lle'r anghenfil mai milwr blinedig hapus
Sy'n ymddangos iddi.
Aeth o yn erbyn duwiau
A chafodd ei fri â gwaywffon.
Ymladdai yn deg
A lladdodd yr ellyll
Dros ei morddwydydd a bronnau hi.
Agorodd Eros len iddo
A mae ei olwg o yn lawen a hen:
Talodd bris da
Ac mae o'n edrych ar nwydd da.
A mae bywyd yn ddi-ddiwedd, a mae'r ferch yn dlos
A be sydd unrhyw ystorm inni?
Ac yn rwymedig â chadwyn a swildod,
Mae hi'n gostwng ei golwg hi.
(пер. Дмитрия Храпова)

Иллюстрация — Джеймс Лё Мэ

К началу