К началу

Не клади сметану, сметану в щи

Plethyn

На Яндекс Музыке.

Gwaed ar eu Dwylo

O Thomas John Williams, mi welaf dy fedd
Ar gaeau glas Ffrainc sydd heddiw mewn hedd.
'Rwyt heddyw mor unig, mor bell o Fron Goch
A'r pabi yn unig sy'n cofio'r gwaed coch.

Mi welaf nad oeddyt ddim ond deunaw oed
Wrth ddisgyn i'r Somme — dyna'r hanes erioed;
Wrth ymladd dros wledydd a thros eu rhyddhau
Mi gefaist yn ddeunaw i'r ddaear dy gau.

Cytgan:
Ond ni che'st d'alw'n arwr, na dy gyfri'n wladgarwr,
Ac ni chwifiwyd y baner ar hanner y mast,
Ac ni wnaed uwch dy waed unrhyw wylo
Gan y rhai oedd â gwaed ar eu dwylo.

A phwy oeddan nhw ddwedodd wrthyt ysgwn
Mai swanc oedd o lanc ysgwyddo y gwn;
A phwy oeddan nhw efo'u hiwnifform swel
A'th ddriliodd, a'th fartsiodd, a'th fwrdrodd mewn sbel?

Ni welais drwy hyn tan rhy hwyr yn y dydd
Ni che'st ti mo'r cyfle i dyfu'n ddyn rhydd,
Ond drwy'r mŵg a thrwy'r medals wrth ddisgyn i'r llawr
Mi welaist nad nhw fyddai'n wylo yn awr.

'Roedd eraill mewn cell yn dy annwyl Fron Goch
Yn llwydaidd eu gwedd, yn cael bwyd cibau'r moch,
Ond fflam eu gwrthryfel a gadwant ynghyn,
A Werddon a gododd drwy safiad di-gryn.

Mi gawsant gaethiwed am geisio rhyddhau
Eu gwlad hwy o'r dwylo a'th yrrodd i'th wae,
A mam yn Mron Goch oedd â'i chalon yn drom
Wrth glywed fod llencyn yn llwch yn y Somme.

Mae dynion yn Llundain o'u seddau'n Whitehall
Yn gyrru i ryfel rhai byth na ddon 'nôl,
O slymiau tre Glasgow, neu Gymru cefngwlad
Mae hogyn diniwed yn crychu y gâd —

I farw neu ynteu i ladd ei gyd-ddyn,
Yn enw rhyw ryddid nas gŵyr ei hun,
'Rwyt ti Thomas Williams ddim yn y byd
Yn disgyn yn 'sglyfaeth i'r ffosydd o hyd.

Myrddin ap Dafydd. MP3

Кровь на их руках

О Томас Джон Вилльямс, я вижу твою могилу
На зеленых полях Франции, что сегодня в мире.
Ты сегодня так одинок, так далек от Брон Гох,
И только червонные маки помнят красную кровь.

Я вижу, что тебе было только восемнадцать лет,
Когда ты пал на Сомме — это уже история;
Сражаясь за свободу народов,
Ты в восемнадцать был зарыт в земле сырой.

Припев:
Но тебя не называли героем, не считали патриотом,
Не приспускали флаг до середины флагштока,
И над твоей кровью не проливали слезы
Те, на чьих руках была кровь.

А кто были те, интересно, кто сказал тебе,
Как крут парень с ружьем;
Кто были те в шикарной униформе,
Кто тебя муштровал и со временем убил?

Ты не видел этого, пока не стало слишком поздно,
Ты не имел шанса вырасти свободным человеком,
Но сквозь дым и медали, падая вниз,
Ты увидел, что они не будут плакать.

Другие были в камерах в твоем дорогом Брон Гох
С серыми лицами и баландой на обед,
Но они поддерживали пламя своего восстания,
И Ирландия поднялась благодаря их непоколебимости.

Они попали в тюрьму за попытку освободить
Свою страну из рук тех, кто погнал тебя на смерть,
А мать в Брон Гох была с тяжелым сердцем,
Услышав, что паренек стал прахом на Сомме.

Люди в Лондоне на своих местах в Вайтхолле
Гонят на войну тех, кто не вернется назад,
Из трущоб Глазго или валлийской глубинки
Безобидный пацан отправляется в бой —

Умереть или убить ближнего своего
Во имя свободы, которой он сам не знал.
Ты, Томас Вилльямс, ни за что ни про что
Пал жертвой в этих окопах.

(пер. Дмитрия Храпова)

Справедливости ради необходимо отметить,
что существует и «Ответ Вилли МакБрайда».

Tân Yn Llŷn

Cytgan:
Beth am gynnau tân fel y tân yn Llŷn?
Beth am gynnau tân fel y tân yn Llŷn?
Tân yn ein calon, a thân yn ein gwaith
Tân yn ein crefydd, a thân dros ein hiaith.

Tân, tân, tân, tân,
Beth am gynnau tân fel y tân yn Llŷn.

D.J., Saunders a Valentine
Dyna i chwi dân gynheuwyd gan y rhain!
Tân yn y gogledd yn ymestyn lawr i'r de
Tân oedd yn gyffro drwy bob lle.

Gwlad yn wenfflam o'r ffin i'r môr,
Gobaith yn ei phrotest, a rhyddid iddi'n stôr;
Calonnau'r eirias i unioni'r cam
A'r gwreichion yn Llŷn wedi ennyn y fflam.

Ble mae'r tân a gynheuwyd gynt?
Diffoddwyd gan y glaw, a chwalwyd gan y gwynt,
Ai yn ofer yr aberth, ai ofer y ffydd
Y cawsai'r fflam ei hail-gynnau rhyw ddydd?

Ann Fychan. MP3

Огонь в Ллине

Припев:
Что насчет зажечь огонь как огонь в Ллине?
Что насчет зажечь огонь как огонь в Ллине?
Огонь в нашем сердце и огонь в нашей работе,
Огонь в нашей вере и огонь за наш язык.

Огонь, огонь, огонь, огонь,
Что насчет зажечь огонь как огонь в Ллине.

Ди Джей, Сондерс и Валентайн,
Вот они-то зажгли огонь!
Огонь с севера простерся до юга.
Огонь расшевелил всех повсеместно.

Страна в пламени от границ до моря,
Надежда в ее протесте, и свобода ее ждет;
Сердца пылают исправить несправедливость,
Из искры в Ллине возгорелось пламя.

Где огонь, зажженный раньше?
Погашен дождем, задут ветром.
Ужели напрасна жертва, напрасна вера,
Что зажжется пламя снова когда-нибудь?

(пер. Дмитрия Храпова)

Hiraeth Yn Iwerddon

'Mond un lleuad yn ôl, ni wyddwn mai'n fy ôl
Y down, wedi dianc mewn braw,
Wrth rwyfo o Lyn, pwy feddyliai mai'r un
Yw'r rhwyf hon sydd heno'n fy llaw;
Mae'r machlud drachefn yn goch ar fy nghefn
Uwchmynydd a'r traeth sy'n nesau
Dychwelyd a wnaf, ac i aros tro hwn,
Er gwaethaf mai'r nos sydd yn cau.

Cytgan:
Ond roedd hiraeth yn Iwerddon
Am Aberdaron, Llyn
A'r cychwyn a fydd lle collwyd y dydd
Lle collais fy ngwlad i fy hun.

Y gelyn oedd gynt yn gwasgu fy ngwynt,
A minnau'n byw mewn ogofau,
Mi gollais fy rhyddid cyn colli fy nhir
A chollais yr her i barha;
Cael noddfa mewn llan, ymlaen yn y man,
Ni welais erioed moni'n waeth,
Nes cyrraedd yr eglwys ym mhen eithaf Llyn
Ac yna cael cwch ar y traeth.

Mi welais fy nhir yn dyfod yn glir
Do, sawlgwaith cyn heno mi wn,
Ces lanw a thrai, cael llwyddiant, cael llai
Bum alltud do, cyn y tro hwn.
Ces garchar a chlo, ces fywyd ar ffo
Ond dychwel, ail-ddechrau sydd raid,
Mae Gruffydd ap Cynan yn ôl eto fyth
A 'mhobol ddaw eto o 'mhlaid.

Myrddin ap Dafydd. MP3

Тоска в Ирландии

Всего лишь месяц назад я не знал, что назад
Я приду, сбежав в ужасе,
Гребя от Ллина, кто бы мог подумать, что то же
Самое весло у меня сегодня в руке;
Закат снова красный у меня за спиной.
Высокие горы и пляж приближаются.
Я возвращаюсь, чтобы остаться,
Хоть и спускается ночь.

Припев:
Но была тоска в Ирландии
По Абердарону в Ллине
И будет начало там, где был проигран день,
Где потерял я свою страну.

Враг раньше не давал мне дышать,
Я жил в пещерах,
Я потерял свою свободу, прежде чем потерять свою землю
И потерял волю продолжать;
Получал убежище в церковной ограде,
Не видел ничего хуже,
Пока не прибыл в церковь на самом конце Ллина
И там была лодка на пляже.

Я видел как проясняется моя земля,
Да, несколько раз до сегодняшнего вечера я знал,
Я имел отливы и приливы, успех и неудачу,
Был изгнанником до этого раза.
Был в тюрьме, жил в бегах,
Но нужно вернуться и начать все заново,
Грифит ап Кинан вернулся навсегда,
И мой народ со мной, я свой позор сумею искупить.

(пер. Дмитрия Храпова)

Yn Dewach Na Dŵr

Pam wyt ti'n wylo yn lifrai dy wlad
Fan hyn yn yr eglwys oddi wrth dy frigad?
Yma ym Mhorth Stanley carcharor yw'r lli
Ond dy lygaid sy'n dangos nad milwr wyt ti.
«Dau aeaf ar bymtheg, dyna'i gyd yw fy oed
A'r gaeaf hwn ydi'r gerwinaf erioed,
Ond mae'r eglwys yn hafan er nad oes ond pren
Rhyngof a rhu'r awyrennau uwchben».

Cytgan:
Rhoddwyd gwn yn nwrn Patagoniad a'i daflu i ganol y gad
A Chymro o lynges Britannia a yrrwyd i'w ladd 'mhell o'i wlad,
A gwaed un genedl fechan bob ochr sydd dan draed
Ond i ddwy lywodraeth y gynnau, dim ond dŵr yw eu gwaed.

«Rwyt ti'n siarad fy iaith, iaith mam a fy nhad
Er hynny yn ymladd rhai o fechgyn fy ngwlad
Pa fath o ddynion yw'r rheini a fynn
Roi dau o'r un teulu mewn congl fel hyn?
Arfogi un brawd yn erbyn ei frawd
Gan feddwl bod lifrai yn cuddio pob cnawd
A dyma ni'n dau dan ormes dau rym
Nad yw hil na pherthynas yn cyfri fawr ddim».

Mae print y papurau yn ddu ac yn wyn
Yn gwneud ati i greu gelyn a rhoi'r rhyfel ar fynd
A rhai yn ein senedd a'u gwaed yn waed dyn
Heb fod wyneb yn wyneb, na nabod yr un.
A chan gadfridogion Ariannin y daw
Gorchymyn i'r llanciau fod a gwn yn eu llaw
«Rhai o 'mhobl sy'n dlawd heb lety na bwyd
Ond roedd rhaid mynd i'r fyddin pan gaeodd y rhwyd».

Myrddin ap Dafydd. MP3

Кровь не водица

Почему ты плачешь в форме твоей страны
Тут в церкви отдельно от твоей бригады?
Здесь в Порт-Стэнли море — пленник,
Но твои глаза говорят, что ты не солдат.
«Семнадцать зим, вот и весь мой возраст
И эта зима самая суровая из всех,
Но церковь — убежище, хоть только дерево
Между мной и ревом самолетов наверху».

Припев:
Дали ружье в руку патагонцу и бросили его в гущу боя,
А валлийца с флота Британии погнали убить его вдалеке от своей страны.
Под ногами — кровь одной маленькой нации с обеих сторон,
Но для двух правительств их кровь — всего лишь вода.

«Ты говоришь на моем языке, языке моих матери и отца,
Хотя и нападаешь на парней моей страны.
Что за люди те, кто хотят
Впутать двоих из одной семьи в такой узел?
Вооружить брата против брата,
Думая, что форма спрячет плоть.
И вот мы оба под игом двух сил.
Ни родство, ни происхождение ничего не стоят».

На листовках напечатано черным по белому,
Создается враг и война на марше.
А те в нашем парламенте (их кровь — кровь людей)
Лицом к лицу человека не узнают.
А от генералов Аргентины приходит
Приказ юношам взяться за оружие.
«У бедных нет ни жилья, ни еды,
Но нужно идти в армию, когда затянулась сеть».

(пер. Дмитрия Храпова)

Y Gwylliaid

Cytgan:
Y Gwylliaid yn y gŵydd dewch ynghyd, dewch ynghyd
Y Gwylliaid yn y gŵydd dewch ynghyd
Y Gwylliaid yn y gŵydd
Rhaid taro ‘ngolau dydd
I gadw’n traed yn rhydd
Mae hi’n bryd, mae hi’n bryd
I gadw’n traed yn rhydd
Mae hi’n bryd

Y gyfraith roes y gair gyda rhaff, gyda rhaff
Y gyfraith roes y gair gyda rhaff
Y gyfraith roes y gair
A byddwn Ddygwyl Mair
Yn crogi yn y ffair ddigon saff, ddigon saff
Yn crogi yn y ffair ddigon saff

Cytgan.

Mae clogyn Rowland Lee i’w foddhad, i’w foddhad
Mae clogyn Rowland Lee i’w foddhad
Mae clogyn Rowland Lee
Yn goch o’n gwaedu ni
O fwrdro caiff ei sbri yn ein gwlad, yn ein gwlad
O fwrdro caiff ei sbri yn ein gwlad

Cytgan.

Ni all deddfau du a gwyn ladd y gwir, ladd y gwir
Ni all deddfau du a gwyn ladd y gwir
Ni all deddfau du a gwyn
Fyth dorri’r bobl hyn
Fe gadwn gof ynghyn drwy ein tir, drwy ein tir
Fe gadwn gof ynghyn drwy ein tir

Cytgan.
Myrddin ap Dafydd. MP3

Разбойники

Припев:
Разбойники в пустоши, сходитесь вместе, сходитесь вместе
Разбойники в пустоши, сходитесь вместе
Разбойники в пустоши —
Надо ударить при свете дня
Чтобы сохранить ноги свободными
Пора, пора
Сохранить ноги свободными
Пора

Закон дает свое слово веревкой, веревкой
Закон дает свое слово веревкой
Закон дает свое слово
Что будем на праздник Марии
Висеть на ярмарке вполне точно, вполне точно
Висеть на ярмарке вполне точно

Припев.

Мантия Роулэнда Ли, к его удовольствию, к его удовольствию,
Мантия Роулэнда Ли, к его удовольствию,
Мантия Роулэнда Ли
Красна от нашей крови
От мёрдера получает он воодушевление в нашей стране, в нашей стране
От мёрдера получает он воодушевление в нашей стране

Припев.

Не смогут черно-белые законы убить правду, убить правду
Не смогут черно-белые законы убить правду
Не смогут черно-белые законы
Никогда сломить этот народ
Мы сохраним память по всей нашей земле, по всей нашей земле,
Мы сохраним память по всей нашей земле

Припев.
(пер. Дмитрия Храпова)

Стихотворный перевод Дэмиэна Винсачи.

К началу